Biter - Ca. 300 gram

Størrelse på ostebitene varierer mellom ca. 280 til 320 gram. Faktura vil derfor avvike noe fra det du bestiller. Faktura sendes i etterkant av bestilling, og vil være nøyaktig tilpasset den mengde ost vi sender.

Hele oster - 7 til 8 kilo

Størrelse på hele oster varierer mellom 7 og 8 kilo. Faktura vil derfor avvike noe fra det du bestiller. Faktura sendes i etterkant av bestilling, og vil være nøyaktig tilpasset den mengde ost vi sender.